DO-IN Yoga

Algemene Voorwaarden van Do-In for life

A. LESTIJD en LOCATIE

1.  De lessen vinden plaats op dinsdagavond op de locatie Lange Kleiweg 100 te Rijswijk.
2.  Je kunt je inschrijven voor de les van 20.00 tot 21.00 uur.

B. LESINDELING

1.  Het lesjaar is ingedeeld in seizoenen, die elkaar opvolgen:

Het winterseizoen loopt van januari tot en met maart.

Het lenteseizoen loopt van april tot en met juni.

Het zomerseizoen loopt van juli tot en met augustus.

Het herfstseizoen loopt van september tot en met december.

2.  In het zomerseizoen is er een vakantierooster, wat betekent dat er in deze periode een termijn van maximaal 3 weken geen les gegeven. In de decembermaand wordt rond de feestdagen geen les gegeven. De exacte data worden tijdig aangegeven.

C. LESGELD

1.  De actuele tarieven voor de lessen staan vermeld op de site www.do-in-for-life.nl.

2.  Het lesgeld is per seizoen verschuldigd en dient voorafgaand aan een seizoen te worden voldaan.

     De betaling kan plaatsvinden:

        a.     à contant op de lesavond waarop het seizoen start gaat; of

        b.     door voorafgaande overboeking op de bankrekening. Het rekening nummer wordt opgegeven na je aanmelding.

3.    Bij niet gevolgde lessen zal geen restitutie van lesgeld plaatsvinden noch kunnen de lessen in een volgend seizoen worden ingehaald.
Ben je tijdens een lesseizoen gedurende een periode van 3 weken of langer afwezig? Indien je dit voorafgaand aan het betreffende lesseizoen doorgeeft dan      kunnen, uitsluitend in onderling overleg en gemaximeerd tot een periode van 4 weken, afspraken worden gemaakt over het totaal verschuldigde lesgeld en/of de reservering van jouw plek in de lesgroep voor het betreffende seizoen.

4.  De losse lessen worden à contant voldaan op de les avond voorafgaand aan de les.

5.  Bij uitval van lessen anders dan in hiervoor sub B.2. opgenomen, waarvan de oorzaak ligt bij Do-In for life, wordt – in het voorkomende geval – individueel een nadere regeling besproken.

D. AANSPRAKELIJKHEID

1.  Deelname aan de lessen en/of activiteiten geschiedt op eigen risico.

2.  Je beseft zelf verantwoordelijk te zijn voor je lichaam en zal dit met respect behandelen. Je bent je bewust van je eigen bewegingsmogelijkheden en zal niet(s) forceren. Indien een oefening zwaar is of niet goed voelt, dan stop je (tijdig).

3.  Raadpleeg bij twijfel, voorafgaand aan deelname aan de lessen, een arts of Do-In Yoga geschikt is voor jouw gezondheid.

4.  Elke aansprakelijkheid voor enige blessure, in welke vorm dan ook, wordt dan ook uitgesloten.

E. DEELNEMEN

1.  Je schrijft je in per lesseizoen. Deze plek wordt voor je gereserveerd.

2.  Losse lessen kan je volgen mits er voldoende plaats is op een lesavond.

3.  Je kunt altijd starten met deelname aan de lessen - ook tijdens een lesseizoen - onder de voorwaarde dat er voldoende plaats is in een lesgroep. Of er voldoende plaats is, is ter beoordeling van Do-In for life.

4.  Het stoppen van deelname van de lessen kan op elk moment van een lesjaar. Het bepaalde sub C.3. hiervoor genoemd, blijft onverkort van kracht. Ingeval je voornemens bent te stoppen met deelname aan de lessen, al dan niet tijdelijk, stuur dan één maand voor het eind van het seizoen een bericht aan Do-In for life (i.v.m. de wijziging van de reservering van jouw plek in de lesgroep).

Jolanda van Viersen - Do-In for life